خرید ممبر مجازی کانال

نکاتی که قبل از خرید ممبر مجازی کانال مهم هستند :
ممبر مجازی چیست ؟ ممبری که با استفاده از شماره ی مجازی ساخته میشود.

آیا ممبر مجازی ریزش دارد ؟ بله ، امکان ریزش بعد از ۱ الی ۶ ماه (تلگرام هر چند ماه یکبار اکانت های غیرفعال را حذف میکند)

دریافت هدیه = ۱۰ تا ۶۰ درصد بازدید از ۵۰ پست آخر

زمان انجام سفارش چقدر خواهد بود ؟  ۱ الی ۲۴ ساعت

نکته : تعداد ممبر بیشتر = زمان بیشتر

خرید ممبر مجازی کانال

  • مانند : Mylibano@