خرید ممبر واقعی و آفلاین کانال

نکاتی که قبل از خرید ممبر واقعی و آفلاین کانال مهم هستند :
ممبر واقعی آفلاین چیست : در این روش ممبرها برای کسب امتیاز عضو کانال میشوند به همین دلیل امکان خروج آنها کمتر است چون امتیاز را از دست میدهند.
این روش بازدید هم دارد : بازدید این روش بین 10 تا 20 درصد است امکان بازدید بعضی از اعضا هست.
در این روش ریزش وجود دارد : بله در تمام روشهای ممبر گیری ریزش هست.اما در این روش بسیار کم {با سرعت پایین} و حدود 10 تا 30 درصد میباشد.
زمان انجام سفارش چقدر خواهد بود : بعد از ثبت سفارش و انجام بررسی ما طی چند ساعت سفارش انجام خواهد شد{1 الی 24 }

نکته : هرچه تعداد سفارش بیشتر باشد زمان سفارش بیشتر میشود.{10 کا حد اکثر 48 ساعت}

خرید ممبر واقعی آفلاین کانال

  • مثال : yourname@