تک سنتر خرید ممبر تلگرام – خرید ممبر واقعی – خرید ممبر گروه – خرید نوتیفیکیشن

یک اشتباه رایج در محاسبه ی سرعت دانلود و سرعت اینترنت

یک اشتباه رایج در محاسبه ی سرعت دانلود و سرعت اینترنت

یک اشتباه رایج در محاسبه ی سرعت دانلود و سرعت اینترنت

یک اشتباه رایج در محاسبه ی سرعت دانلود و سرعت اینترنتیک اشتباه رایج در محاسبه ی سرعت دانلود و سرعت اینترنت

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چرا با اینکه به اصطلاح سرعت اینترنت شما 56 است اما همواره با 4 یا 5 کیلوبایت در ثانیه بیشتر دانلود نمی کنید؟ چرا بین سرعت واقعی اینترنت و سرعت دانلود تفاوت زیادی وجود دارد؟ این موضوع یک دلیل منطقی دارد و بسیاری از افراد در این خصوص دچار اشتباه می شوند. هم اکنون به معرفی نکته ای می پردازیم که همه چیز را در این زمینه روشن می کند.

باید گفت هیچ تفاوتی بین سرعت واقعی اینترنت و سرعت دانلود وجود ندارد و در واقع این دو با هم برابر می باشند. تفاوت در واحد محاسبه این دو است.

سرعت اتصال شما به اینترنت برحسب kbps(کیلوبیت در ثانیه) نمایش داده می شود و سرعت دانلود برحسب KBps(کیلوبایت بر ثانیه) و از طرفی هر بایت معادل 8 بیت می باشد. پس اگر سرعت اینترنت شما به فرض 46 کیلوبیت در ثانیه باشد با تقسیم عدد 46 بر 8 آنرا به کیلوبایت در ثانیه تبدیل کرده ایم و چون طبق قرار داد سرعت دانلود همواره بر حسب KBps می باشد پس سرعت دانلود شما با توجه به حاصل تقسیم برابر 5.75KBps خواهد شد.

پس کوچکی و بزرگی حرف b این تفاوت را ایجاد می کند.


رزرو هتل در مشهد - اقامت در مشهد

در نتیجه از این پس هنگام استفاده از کیلوبیت و کیلوبایت بسیار دقت کنید و تنها سرعت دانلود را بر حسب بایت بیان نماید. سرعت اینترنت شما برحسب بیت است.