تک سنتر | خرید ممبر واقعی | خرید ممبر تلگرام | خرید ممبر کانال


کاربران محترم توضیحات لازم روی هر پلن قرار گرفته است مطالعه کنید ، اگر مشکلی وجود داشت با ما در ارتباط باشید

[ واحد پشتیبانی - اول تلگرام بعد تماس - از ساعت 10 الی 23 ] : 09906007376

پس از ثبت شفارش های پاپ اپ و نوتیفیکیشن حتما با تلگرام ما در ارتباط باشید

ممبر جوین مستقیم

30هزارتومان
30هزارتومان
 • 500
  ممبر واقعی
 • هدیه 500 ممبر واقعی
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 5 ساعت

ممبر جوین مستقیم

60هزارتومان
60هزارتومان
 • 1000
  ممبر واقعی
 • هدیه 1000 ممبر واقعی
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 5 ساعت

ممبر جوین مستقیم

120هزارتومان
120هزارتومان
 • 2000
  ممبر واقعی
 • هدیه 1000 ممبر واقعی
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

ممبر جوین مستقیم

300هزارتومان
300هزارتومان
 • 5000
  ممبر واقعی
 • هدیه 1000 ممبر واقعی
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

ممبر جوین مستقیم

600هزارتومان
600هزارتومان
 • 10000
  ممبر واقعی
 • همراه با هدیه واقعی
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

ممبر جوین مستقیم

900هزارتومان
900هزارتومان
 • 15000
  ممبر واقعی
 • همراه با هدیه واقعی
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 50 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

ممبر گروه

20هزارتومان
20هزارتومان
 • 500
  ممبر گروه
 • ممبر فیک
  ریزش از 1 تا 5 ماه
  کمتر از 5 ساعت برای بار اول
  دارای نام و عکس پروفایل مناسب

ممبر گروه

35هزارتومان
35هزارتومان
 • 1000
  ممبر گروه
 • ممبر فیک
  ریزش از 1 تا 5 ماه
  کمتر از 5 ساعت برای بار اول
  دارای نام و عکس پروفایل مناسب

ممبر گروه

65هزارتومان
65هزارتومان
 • 2000
  ممبر گروه
 • ممبر فیک
  ریزش از 1 تا 5 ماه
  کمتر از 5 ساعت برای بار اول
  دارای نام و عکس پروفایل مناسب

ممبر گروه

90هزار تومان
90هزار تومان
 • 3000
  ممبر گروه
 • ممبر فیک
  ریزش از 1 تا 5 ماه
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت
  دارای نام و عکس پروفایل مناسب

ممبر گروه

110هزار تومان
110هزار تومان
 • 4000
  ممبر گروه
 • ممبر فیک
  ریزش از 1 تا 5 ماه
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت
  دارای نام و عکس پروفایل مناسب

ممبر گروه

125هزار تومان
125هزار تومان
 • 5000
  ممبر گروه
 • ممبر فیک
  ریزش از 1 تا 5 ماه
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت
  دارای نام و عکس پروفایل مناسب

تبلیغات نوتیفیکیشن

30هزارتومان
30هزارتومان
 • 20
  هزار ارسال
  نوتیفیکیشن
 • مخصوص کانال
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن

60هزارتومان
60هزارتومان
 • 50
  هزار ارسال
  نوتیفیکیشن
 • مخصوص کانال
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن

120هزارتومان
120هزارتومان
 • 100
  هزار ارسال
  نوتیفیکیشن
 • مخصوص کانال
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن

260هزارتومان
260هزارتومان
 • 200
  هزار ارسال
  نوتیفیکیشن
 • مخصوص کانال
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن

700هزارتومان
700هزارتومان
 • 500
  هزار ارسال
  نوتیفیکیشن
 • مخصوص کانال
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن

1.3میلیون تومان
1.3میلیون تومان
 • 1
  میلیون ارسال
  نوتیفیکیشن
 • مخصوص کانال
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت

ممبر واقعی آفلاین

20هزارتومان
20هزارتومان
 • 500
  ممبر آفلاین
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

ممبر واقعی آفلاین

40هزارتومان
40هزارتومان
 • 1000
  ممبر آفلاین
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 12 ساعت

ممبر واقعی آفلاین

80هزارتومان
80هزارتومان
 • 2000
  ممبر آفلاین
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

ممبر واقعی آفلاین

120هزارتومان
120هزارتومان
 • 3000
  ممبر آفلاین
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

ممبر واقعی آفلاین

140هزارتومان
140هزارتومان
 • 4000
  ممبر آفلاین
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

ممبر واقعی آفلاین

150هزارتومان
150هزارتومان
 • 5000
  ممبر آفلاین
 • مخصوص کانال
  ریزش بین 10 تا 30 درصد
  بازدید بین 10 تا 30 درصد
  زمان انجام سفارش 1 تا 48 ساعت